Trapestin logo

Rekry – Suljettu

Rekrytoimme vuosittain (tammi-helmikuussa) Oulun ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoita Trapestin uudelle kaudelle alla oleviin tehtäviin. Laita ajankohta ylös ja seuraa Trapestia Instagramissa, jossa julkaisemme lisätietoa rekrytoinnista.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajamme tehtävänä on johtaa yrityksen operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja on vastuussa yrityksen toiminnasta kokonaisvaltaisesti.

Henkilöstövastaava

Henkilöstövastaavamme huolehtii yrityksen henkilöstön asioista sekä uusien työntekijöiden rekrytoinnista.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavan toimenkuvaan kuuluu yrityksen sisäisten virkistysiltojen ja ulkoisten tapahtumien suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen.

Talousvastaava

Talousvastaava on vastuussa talouden tiimistä ja toimii yhteistyössä toimitusjohtajan ja hallituksen kanssa.

Taloussuunnittelija

Taloussuunnittelija tekee yhteistyötä tiiminsä kanssa talouden tehtävissä.

Web-vastaava

Web-vastaavamme huolehtii web-tiimin projektinhallinnasta sekä asiakkaiden kontaktoinnista. Web-vastaava toimii myös web-suunnittelijana omien töidensä ohella.

Web-kehittäjä

Web-kehittäjän pääasiallisiin työtehtäviin kuuluu web-sivustojen tekninen suunnittelu ja toteutus.

Markkinointivastaava

Markkinointivastaava vastaa markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Markkinointisuunnittelija

Markkinointisuunnittelija vastaa yrityksemme sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, sekä toteuttaa asiakkaille erilaisia markkinoinnin palveluita.